Kezdőlap
Kiadó helyiségek
Bérlők
Szolgáltatásaink
Gyakran ismételt kérdések
Galéria
Dokumentumok
Partnereink
Kapcsolat
Az Ön neve:
Email címe:
Hírek
A régióban a legnagyobbat hazánk lépett előre a Világgazdasági Fórum versenyképességi rangsorában
Jelentősen javult Magyarország helyezése a világ egyik legismertebb gazdasági értékelésének számító Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) versenyképességi rangsorában. Az összesített rangsorban Magyarország a 69. helyről a 60. helyre, a rangsor innovációs pillérében a 80. helyről a 62. helyre lépett előre.

Valamennyi főbb kutatás-fejlesztési és innovációs területen előrelépést mutatnak az adatok. Az alapkutatásban tevékenykedő intézmények, a célzott fejlesztéseken dolgozók, az innovációs tevékenységet folytató vállalkozások tevékenységéről is van előrelépést jelző adat.

A versenyképességi rangsor, azaz a Globális Versenyképességi Index (Global Competitiveness Index, GCI) összeállítása során felhasznált statisztikai adatok forrása többek között a Nemzetközi Valutaalap (IMF), az  Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szakértők ezeken túl a WEF évente végzett vállalatvezetői vélemények adatfelvételének (Executive Opinion Survey) eredményeit is figyelembe veszik annak érdekében, hogy a véleményekről is képet alkothassanak, kvalitatív értékelést is kapjanak, így megragadva azokat a vetületeket is, amelyekről nem állnak rendelkezésre átfogó vagy nemzetközileg összehasonlítható statisztikai adatok. Világszerte évente több mint 14 ezer vállalatvezető vesz részt a felmérésben.

A tavalyi évhez képest a versenyképességi rangsorban a leglátványosabb előrehaladást az innovációs pillérben, az egyetemi-ipari együttműködések terén, valamint a technológiai és a pénzpiaci fejlettségben mutatja hazánk. Az évente közzétett WEF-listán a régiós országok összpontszáma idén átlagosan 0,04 ponttal nőtt a tavalyihoz képest. Hazánk ezt jelentősen meghaladva 0,15 pontot javított; ezzel megelőztük Romániát, Horvátországot, Ciprust, és utolértük Szlovákiát. A most megjelent adat hosszú távon is kedvező tendenciát jelezhet, mivel 2015 óta több mint 480 milliárd forint kutatás-fejlesztési és innovációs célú programokat ösztönző pályázati keretösszegről született támogatói döntés.

Az egyetemi-ipari együttműködések terén a tavalyi 109. helyezésről a 68. helyre sikerült előre lépnünk.

 • Ez utóbbi eredményben további javulás várható a későbbiekben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) szakpolitikai koordinációjával kidolgozott versenypályázati portfólió ipari-egyetemi összefogást ösztönző konstrukcióitól, melyekből több mint 156 milliárd forintos keretösszegű forrásról született támogatói döntés 2015 óta. Ennek keretében mintegy 35 milliárd forintos keretösszegű támogatással nyolc, több éve eredményesen együttműködő ipari-egyetemi konzorciumi partner hoz létre Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Kecskeméten és Debrecenben, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME), az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) és a Szent István Egyetemen (SZIE).

A vállalati kutatás-fejlesztési ráfordítás vonatkozásában is javult hazánk helye a rangsorban, a 98. helyről a 85.-re kerültünk.  

 • A vállalatok kutatás-fejlesztési ráfordításainak növekedése évek óta pozitív tendenciát mutat.
 • A vállalati innováció támogatására 2015 óta mintegy 115 milliárd Ft kutatás-fejlesztési és innovációs célú uniós és magyar forrásról született támogatói döntés.

A tudományos kutatóintézetek minősége megnevezésű kategóriában a 39. helyről 34. helyre lépett hazánk.

 • A felfedező kutatást támogató új felhívások éves keretösszege 2014-es 5,7 milliárd forintról 2017-re 12 milliárd forintra nőtt.
 • A NKFI Hivatal versenypályázati rendszere emellett jelentősen ösztönzi a kutatási infrastruktúra fejlesztését, 2015 óta összességében közel  140 milliárd forintos keretösszeggel támogatták  a kutatási infrastruktúra megújítását célzó programokat.
 • A kiemelkedő nemzetközi hatású publikációkat megjelentető, tehát nemzetközi összehasonlításban leginkább versenyképes kutatócsoportokat célzott pályázat is támogatja további nemzetközi szinten elismert kutatási eredmények elérésében, publikációk közlésében (Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására (KH_17).

Az NKFI Hivatal szakértői értékelése szerint egy ország innovációs teljesítményét több index és minőségi indikátor együttes vizsgálatával, a nemzetközi folyamatok figyelembevételével kell értékelni. Az eredmények társadalmi és gazdasági hasznosulását  pedig először három-ötéves távlatban lehet mérni. A versenyképességi adatok kutatás-fejlesztési és innovációs indikátorainak fenntartható javulásához hozzájárulhat, ha az elindult közös programok nyomán nő az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalatok együttműködési szándéka, ha a vállalati oldal továbbra is növekvő mértékben költ innovációra (az előzetes KSH adatok alapján a K+F források nagy részét, 56%-át a vállalati szektor biztosította 2016-ban), valamint az is, ha a hazai kiválósági műhelyek eredményeinek nemzetközi láthatósága tovább erősödik.

A Világgazdasági Fórum versenyképességi indexének középpontjában a termelékenység változása áll. Azokra a tényezőkre alapoznak, amelyek közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a gazdaságok fejlődéséhez. Ezek a tényezők adják azt a 12 pillért, amelyekből (az egyes országokban eltérően súlyozva) 1-től 7-ig terjedő versenyképességi pontszámot lehet elérni. A WEF éves versenyképességi rangsora összesen 114 mutatóval számol.

A Világgazdasági Fórum versenyképességi rangsoráról (2017)

A svájci Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) 2003 óta minden évben közzéteszi globális versenyképességi indexét, amely a világ legtöbb országát magában foglalja, és ezzel a legkiterjedtebb versenyképességi rangsor a világon. Magyar részről a WEF magyarországi partnerintézete, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. közreműködik a versenyképességi index összeállításában az adatszolgáltatás kezdetétől.

Az elemzés évente némileg változó számú - az utóbbi években nagyjából 140 ország teljesítményét rangsorolja. A rangsorolás alapja az a meglehetősen összetett index, amely összesen 114 ismérvre támaszkodik. Ezek között vannak „kemény” (statisztikai) adatok és „puha” (véleménykérésre támaszkodó) információk is. Az elemzők 12 pillérbe sorolják be az ismérveket. Az első négy a fundamentumokkal a gazdaságot meghatározó alapfeltételek foglalkozik, a következő hat a hatékonyságnövelő tényezőkkel, míg az utolsó kettő az innováció és gazdasági komplexitás kérdésével. A pillérek az alábbiak:

 1. Intézmények
 2. Infrastruktúra
 3. Makrogazdasági környezet
 4. Egészségügy és alapfokú oktatás
 5. Felsőoktatás és szakképzés
 6. Az árupiac hatékonysága
 7. A munkaerőpiac hatékonysága
 8. A pénzügyi piacok fejlettsége
 9. Technológiai felkészültség
 10. Piacméret
 11. Az üzleti tevékenység fejlettsége
 12. Innováció

A 2017-2018-as teljes jelentés (GCR) letölthető a következő linkre kattintva: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/?doing_wp_cron=1507107799.9388439655303955078125

Forrás: www.pannonnovum.hu

2017.10.17.

További hírek
Milliós támogatás kkv-knak megújuló energia használatához
Vállalkozóvá válást támogató programok
IX. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár
Az Európai Bizottság kötelezővé tenné az újrahasznosítható műanyag-csomagolást 2030-ra
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje
Dél-Korea maradt a leginnovatívabb
Széchenyi Kártya - még több segítség a vállalkozásoknak
Három innovációs pályázatot is kiírtak
2018-ban 82 milliárd forint keretösszegű felhívást hirdet meg az NKFI Hivatal
Tíz energetikai innováció, amire érdemes odafigyelni

Projekt neve:

Nagykanizsa Inkubátorház és Innovációs Központ létrehozása

Global Online Shopping Store : Inplussale.com

Projekt kódszáma: NYDOP-10005
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közreműködő szervezet:

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft

2 Day Diet is a weight loss supplement that contains a blend of unique Chinese herbs which can prevent the digestion of dietary fat, hence reducing its absorption by the body. Its special formula help to burn, eliminate and reduce fat.Related article: Which nutrients are beneficial for eyes?

 

The study of fruta planta reduce weight found that people who suffering from diabetes supplement lot of vitamin B3 can cause elevated blood sugar, and the more dose, the more serious problems caused by blood sugar.Related article: 3 kinds of people should not eat vitamin